Historia

    Święty Michale Archaniele wspieraj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Zastępów Anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.  Amen.

     Parafia Dąbrówka prawdopodobnie została założona przez Augustianów, którzy otrzymali ją od księcia Mestwina w 1275 roku. W roku 1615 utraciła swoją pierwotną samodzielność i została przyłączona do Kamienia. Własnego duszpasterza otrzymała dopiero w 1870 roku, a parafię na nowo wznowił Ks. Bp Leon Redner aktem z dnia 5-go stycznia 1892 roku.
Obecny kościół został wybudowany w 1899 roku, a konsekracji dokonał Ks. Bp Augustyn Rosentreter (ur. w Obrowie- obecnie wioska należąca do parafii Dąbrówka p.w. Św. Michała Arch.).
Ks. Bp Augustyn Rosentreter był także jednym z fundatorów tejże świątyni, którą również konsekrował w dniu 4-go października 1899 roku. Warto podkreślić, że na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce spoczywają Jego rodzice (ojciec Józef ur. 01-03-1817 – zm. 23-09-1897, matka Anna z domu Muzolf ur. 10-11-1821 – zm. 3-1-1896 oraz Jego brat Franciszek ur. 21-04-1861- zm. 24-07-1893).

     Ks. Bp Augustyn Rosentreter urodził się 13.01.1844 w miejscowości Obrowo, niedaleko Chojnic i Tucholi, zmarł 04.10.1926 roku w Pelplinie, pełniąc posługę Biskupa Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej w latach: 1898-1926.

     Po objęciu parafii z dniem 20-ym sierpnia 2015 roku do chwili Wizytacji Kanonicznej, która miała miejsce w dniu 12- go marca A.D. 2018 przeprowadzono następujące inwestycje, remonty w budynkach sakralnych, plebanii i ich otoczeniu:
1. Zainstalowano nowy zegar na wieży kościoła parafialnego (4 nowe tarcze) wraz z carillonem wygrywającym poszczególne godziny, hejnały i pieśni.
2. Odnowiono główny Ołtarz oraz boczny Matki Bożej.
3. Wykonano kapitalny remont instalacji grzewczej na plebanii, włącznie z nowym kotłem (wszystkie przewody miedziane).
4. Rozebrano starą stodołę wraz z fundamentami na ziemi parafialnej obok ogrodu plebańskiego.
5. Położono nowe posadzki: w kuchni, w pomieszczeniu za kuchnią oraz w korytarzu od strony podwórza plebanii.
6. Pokryto nowy dach na plebanii blachą modułową wenecką.
7. Położono kostkę brukową przed plebanią jako nowy parking.
8. Odnowiono złoconą monstrancję i kustodię, puszkę srebrną oraz złocone i posrebrzane lichtarze, a także krzyż.
9. Na podwórzu usunięto drzewa, a w ich miejsce posadzono nowe krzewy (tuje oraz inne ozdobne krzewy).
10. Zakupiono nowe rzymskie świeczniki na Ołtarz główny
11. Zakupiono dwa Żłóbki z nowymi figurami do kościoła i Kaplicy. W kościele parafialnym została zamontowana ruchoma szopka wykonana dodatkowo.Zainstalowano nowe oświetlenie kościoła i kaplicy w ich prezbiterium, w kościele parafialnym wymieniono wszystkie żarówki.
12. Zainstalowano monitor (ekran) do wyświetlania tekstu pieśni w kościele parafialnym.
13. Sprowadzono Figurę M.B. Fatimskiej do kościoła paraf., z Fatimy.
14. Zakupione zostały nowe obrusy do kościoła i kaplicy, stroje dla lektorek i ministrantów: (alby oraz komże)
15. Wykonano nowe stojaki pod trumnę.
16. Stojaki pod choinki (kute, żeliwne).
17. Wykonano nową pieczątkę parafialną okrągłą i podłużną z numerem telefonu parafii.
18. Oprawiono księgi metrykalne.
19. Zakupiono do kościoła dwa nowe chodniki przed boczne ołtarze.
20. Zakupiono nowe kryształowe ampułki do sprawowania Eucharystii.
21. Zakupiono nowe kołnierze dla ministrantów, alby dla lektorek.
22. Zakupiono nowe lampki choinkowe – elektryczne.
23. Odremontowano biuro parafialne i zakupiono nowe funkcjonalne meble.

    Na 120-ą rocznicę konsekracji kościoła w parafii Dąbrówka została wmurowana pamiątkowa tablica ku czci ś.p. Ks. Biskupa Chełmińskiego Augustyna Rosentrettera (1899-1926), przy tej okazji umieszczono również Jego portret pod chórem parafialnym, poświęcenie tejże tablicy miało miejsce podczas ostatniej Wizytacji Kanonicznej w parafii, którą przeprowadził Wikariusz Biskupi Ks. Prałat Marian Szczepiński w dniu 12-go marca 2018 roku.

Visits6850